foto älvkvarnen

Älvkvarnen

Tingshus från 1937.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ursprungligen tingshus uppfört 1937–1938 efter ritningar av Allan Berglund som var länsarkitekt i Skaraborgs och Älvsborgs län. Han har ritat fler byggnader i Trollhättan, bland annat Storgatan 44 från 1925 och Kungsgatan 43 från 1931, båda i nyklassicistisk stil. Tingshuset har en tydlig funktionalistisk prägel med ändamålsenlig byggnadskropp och varierade fönsterpartier. Nyklassicismen lever kvar i murningstekniken, den glasade huvudentréns stenomfattning och häradsvapnen ovanför.

En tillbyggnad på östra sidan tillkom 1965 med tingssal i bottenvåningen och bostäder på övervåningen. 2004 flyttade tingsrätten till Vänersborg.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL