foto öjebro

Öjebro 1

Maria Alberts sjukhus – Trollhättans första riktiga sjukhus. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Maria Alberts Stiftelses Sjukhus stod klart 1912 med sin äldsta del efter ritningar av Paul Böttger i Berlin. Sjukhuset rymde 24 vårdplatser, mottagningsrum för läkare, operationssal, kök samt bostäder för sköterska och personal. Denna del är uppfört i en nationalromantisk stil med drag från medeltid och renässans. Arkitekt A. E. Kumlien ritade tillbyggnaden som färdigställdes 1932. Samma år byggdes vaktmästarbostaden som även innehöll ett väntrum för anhöriga till patienter.

Initiativet och en donation till sjukhuset kom från ingenjör E. L. Albert ”till lindring av lidande medmänniskors sjukdom och betryck”. E. L. Albert utformade Strömslund, Sveriges första planerade egnahemsområde.

Senast granskad 2014-11-10 av CLASBEN