foto minerva 7

Minerva 7

Byggnaden uppfördes för restaurangverksamhet 1930 och har så fortfarande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1930 uppfördes denna byggnad som ritats av arkitekt Kjell Westin, Stockholm. På bottenvåningen var det en restaurang samt, åt Spannmålsgatan, en så kallad utminuteringsbutik, det vill säga spritförsäljning. Övervåningen innehöll en festlokal samt kontor och på vindsvåningen fanns bland annat bostadsrum för personalen. 1946 ändrades lokalerna. På bottenvåningen blev det en tredje klassens restaurang och på övervåningen andra klass. Numera är det kontorslokaler på de övre våningsplanen.

Stilen är nyklassicistisk med ljusa, slätputsade väggar och brutet tak. De småspröjsade fönstren är original men typiska för den äldre nationalromantiska byggnadsstilen. Ursprungligen hade vindsvåningen runda fönster.

Senast granskad 2019-03-19 av CLABEN