Foto Bore 15

Bore 15

Från början var det ett magasin med trävaruförsäljning och en öppen gård fram till Strandgatan förutom ett kontorshus på hörnan. Paneler på husen blev vanliga mot slutet av 1800-talet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Historik

Den äldsta byggnaden är den tvärställda magasinslängan med gaveln mot Magasinsgatan. 1913 låg här P. Engströms trävaruaffär och detta år byggdes längan utefter Magasinsgatan mellan magasinet och kontorshuset i gathörnet. På bottenvåningen var det virkesupplag och på övervåningen bostad och kontor. Följande år täcktes bakgården med tak. 1919 ändrades användningen och port, skyltfönster och entré tillkom mot Magasinsgatan.

Fasaderna mot gatan är klädda med liggande fasspontpaneler vilket blev vanligt på träbyggnader från senare delen av 1800-talet när snickerimaskiner kunde producera paneler till lägre kostnad.

Senast granskad 2014-10-13 av GUNHAL