foto parken 2

Parken 2

Ursprungligen administrationsbyggnad för Nya Trollhätte kanal- och slussverks bolag. Under Vattenfalls tid så har byggnaden byggts till vid två tillfällen. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Schwanska villan uppfördes av Nya Trollhätte kanal- och slussverks bolag efter ritningar av arkitekten och bygg-mästaren Johan P. Rapp, Göteborg. Byggnaden rymde både bolagets förvaltning och bostad för direktören, Knut August Schwan. Han var son till grosshandlare Johan Gustaf Schwan som var en av kanalbolagets grundare och dess organisatör under slussledens om- och utbyggnad, påbörjad 1838 och avslutad 1844.

Byggnaden är uppförd 1895 med inspiration från fransk renässans. Tillbyggnader har utförts 1932 och 1983 vilket syns i olikheter i murverkens färg. Johan P. Rapp har även ritat ett tullhus i Jönköping. Fadern, byggmästare Philip Jacob Rapp, har uppfört flera hus i Göteborg.

Senast granskad 2014-11-10 av CLASBEN