foto svan 7

Svan 7

På denna plats fanns först ett gästgiveri. 1869 ersattes det med ett Grand Hotell. Detta revs 1913 för att ge rum åt ett stadshus som skulle stå klart när Trollhättan blev stad. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan fick stadsrättigheter 1916 och samma år blev stadshuset färdigt. Arkitekter var Yngve Rasmussen, Göteborg, och Carl M. Bengtson från Steneby i Dalsland. Rasmussen ritade bland annat Ellen Keys villa Strand vid Vättern. Bengtsson var verksam i Göteborg med bland annat Sjöfartsmuseet men också Millesgården på Lidingö. Förutom kommunal förvaltning innehöll stadshuset hotell med restaurang samt polisstation. 1982 övertog hotellet hela byggnaden efter att ett nytt kommunhus uppförts.

Byggnadsstilen är tidstypisk nationalromantisk i mörkt tegel. Bottenvåning är utförd i kalksten och i nyklassicistisk stil med kannelerade halvkolonner vid entrén.

Senast granskad 2019-03-19 av CLABEN