Foto fisken

Fisken 1

Bostadshus uppfört 1903 av Myran, en av Sveriges äldsta bostadsföreningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Historik

1902 bildade 30 arbetarfamiljer en byggnadsförening med namnet Myran, som är en av de äldsta i Sverige. Med egen insats och lånade medel uppförde de detta, vid den tiden stora bostadshus, som stod färdigt 1903. Ritningarna är utförda av Claes Johansson, som även har ritat andra hus i Trollhättan. En liknande byggnadsförening fanns då varken i Uddevalla eller i Vänersborg.

Huset är utfört med släta fasader och dekorationer av gult tegel med influenser från renässansen. Källaren innehöll ursprungligen hushålls- och vedförråd, bak- och tvättstugor samt två butiker. Vinden användes för torkning av tvätt och förvaring av kläder.

Senast granskad 2018-03-16 av JOHBER