foto lodjuret 7

Lodjuret 7

Ett bostadshus med varierad panelbeklädnad från tidigt 1900-tal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1901 köpte Trollhättans förste distriktsveterinär Oscar Sylvén fastigheten Solhem som tidigare var en del av Stavereds gård. Huset uppfördes som privatbostad med två lägenheter samt en veterinärmottagning. 1942 byggdes huset om till kontor. 1996 ändrades användningen igen och huset blev vandrarhem.

Byggnadsstilen är typisk för ett trähus från sent 1800-tal samt början av 1900-talet med träpanel, både horisontal och vertikal, åtskild med vågräta lister.

Till bostadshuset hör ett uthus som ursprungligen innehöll förråd och vedbodar samt en mangelbod.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL