foto polhem

Polhem 2

Tingshus uppfört 1893 – 1895. Trollhättans kommun utnyttjade även byggnaden för sina sammanträden innan stadshuset blev klart 1916. Byggnaden har även varit bibliotek under en tid. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arkitekt Adrian Crispin Peterson utförde ritningarna till Flundre, Väne och Bjärke häraders gemensamma tingshus, uppfört 1893 – 1895. Byggnaden uppvisar en blandning av äldre stilar vilket är typiskt för senare delen av 1800-talet. I parken öster om byggnaden fanns det ursprungligen ett stall för nämndemännens hästar. 1938 flyttade tingsrätten till en funktionalistisk tegelbyggnad i kvarteret Älvkvarnen, vid korsningen Drottninggatan – Gärdhemsvägen. Det äldre tingshuset har delvis byggts om invändigt, men tingssalen är i stort sett oförändrad.

Det unga Trollhättan var mer kuperat än i dag. Sprängningar och utfyllnader har jämnat ut topografin vilket medfört att det gamla tingshuset ligger högre än gatorna.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL