foto hamnkontor

Hamnkontor

Hamnkontor uppfört 1924. Funktionen har upphört men exteriören är bevarad.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnaden uppfördes 1924 och själva hamnkontoret var i två rum på övervåningen och på bottenvåningen fanns det två magasins-utrymmen. Godsmängden ökade och magasinsdelen åt söder byggdes ut 1960. Då fanns även ett tullkontor i byggnaden. 1997 hade sjöfrakterna till Trollhättan minskat så hamnkontor, magasin samt tullkontor lades ned.

Trots vissa förändringar finns en stor del av de ursprungliga detaljerna och utförandet kvar, t.ex. den kraftiga lockpanelen, de dubbla magasinsportarna, takformen och kontorsdelen på övervåningen. 

Senast granskad 2014-10-14 av Gunnel Hallberg