foto tor 4

Tor 4

Bostadshus och bankkontor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

stod färdig 1917, uppförd av Wermlands En-skilda Bank efter ritningar av Svante M. Dyhlén. Han har även ritat de s. k. Vita villorna på Västergärdet. I bottenvåningen fanns, förutom bankkontor, ett telegrafkontor. Detta var stadens första stora centrala hus med fem våningar för kontor och bostäder i ett dominerande läge.

Huset är utfört i nationalromantisk stil med mörka, släta tegelfasader som vilar på bottenvåningens kraftiga, väl bearbetade granitblock. Ursprungligen hade alla fönster i bottenvåningen bågform och var spröjsade som övriga fönster i huset. Det finns även inslag av nyklassicism med gavelfälten ovan takfoten

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL