foto järven

Järven 5

Så kallade landshövdingehus är mest kända från Göteborg. De uppfördes mellan 1875 och 1940. Detta är Trollhättans enda landshövdingehus uppfört 1917 i nyklassicistisk stil.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1917 påbörjades denna byggnad med bostäder avsedda för arbetare. Arkitekt var Johan Jarlén, verksam i Göteborg, där han ritat flera så kallade landshövdingehus, skolor med mera. Landshövdingehus karaktäriseras av att bottenvåningen är av sten, medan de övre våningarna är byggda i trä och klädda med panel.

Enligt Göteborgs byggnadsordning var det på grund av brandrisken inte tillåtet att bygga trähus i mer än två våningar. Arbetarnas Byggnadsförening i Göteborg fick 1875 de första ritningarna till denna hustyp godkända av landshövding Albert Ehrensvärd. Oftast var lägenheterna på ett rum och kök.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL