foto rödjan

Rödjan 1

Ursprungligen innehöll byggnaden en kvarn och under tolv år var här yrkesutbildning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnaden uppfördes 1919 som kvarn i tre våningar. 1944 var kvarnverksamheten över och byggnaden användes av Trollhättans Yrkesskola fram till 1956. Då blev en ny verkstadsskola färdig som fick namn efter Artur Lundqvist som bland annat var ordförande i stadsfullmäktige och riksdagsman. 1983 tog Trollhättans Tidning över lokalerna.

Kvarnbyggnaden har byggts till under årens lopp men har i övrigt kvar sin exteriör oförändrad, förutom att fönstren är bytta. De ursprungliga fönstren bestod av flera små rutor. Byggnaden är utformad i nationalromantisk stil och fasaderna har aldrig varit putsade.

Senast granskad 2019-03-19 av CLABEN