foto svan 8

Svan 8

Peterssons bokhandel låg här under många år.  Fasaden är utformad med detaljer från olika byggnadsstilar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnaden uppfördes 1910 av bokhandlare Eduard Petersson efter ritningar av Arthur Brattberg, verksam som arkitekt och skulptör i Uddevalla. Han har även ritat f. d. Missionskyrkan, numera S:t Petri katolska kyrka.

Byggnaden är utförd i övergången från jugendstil, som syns i fönstrens utformning och den rundade mittrisaliten med balkonger och svängda smidesräcken, till nyklassicism som framträder med rusticerad bottenvåning och rundbågade fönster samt pilastrar, fönsteromfattningar och takfotsgesims som kontrasterar i ljusare tegel. De halvcirkelformade ytorna med drakslingor är motiv hämtade från runstenar i nationalromantisk anda.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL