foto toppön 11

Toppön 11

Detta var Trollhättans missionsförsamlings kyrka fram till 1992.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnaden uppfördes som missionskyrka 1926 efter ritningar av Arthur Brattberg. Han var verksam som arkitekt och bildhuggare i Uddevalla och har utfört ritningarna till flera bostadshus och villor i Trollhättan, till exempel Storgatan 43.

S:t Petri katolska församling övertog kyrkan i samband med att Missionsförsamlingen byggde en ny 1992.

Byggnaden är ritad i nyklassicistisk stil med rundbågade fönster, takfotsgesims som får stöd av pilastrar vid hörnen samt portik lik ett antikt tempel. Interiört dominerar kyrksalen i två våningar.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL