foto Herkules

Herkules 5

Trollhättans andra prästgård och pastorsexpedition. Uppförd 1909 i nationalromantisk stil. 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prästgård och pastorsexpedition uppförd 1908 – 1909 efter ritningar av arkitekt Anders Lundberg i nationalromantisk stil med släta fasader och fönstren spröjsade i flera små rutor.

Anders Lundberg arbetade tillsammans med bland annat arkitekterna Sven Silow, Isak Clason och Ferdinand Boberg. Därefter var han verksam i Holland och senare i Stockholm och ritade framför allt privata bostadshus.

1963 byggdes ett nytt församlingshem i kvarteret Älvkvarnen och pastorsexpeditionen flyttades dit. 2006 inrättades studentbostäder i prästgården.

Senast granskad 2019-03-19 av clara.bengtsson@trollhattan.se