foto stormen

Stormen 2

Många trollhättebor förknippar denna byggnad med biografen Palladium som fanns här under flera år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnaden uppfördes 1903 som ordenshus för nykterhetslogen Svea inom Nationalgodtemplarorden - NGTO. I bottenvåningen fanns en ”absolutistrestaurant” samt en samlingssal med estrad och läktare. Senare har samlingssalen använts som biograf och pingstkyrka. Arkitekt är Eugen Jacobi Thorburn från Bäve i Bohuslän. Efter studier utomlands etablerade han sig i Göteborg.

Samlingssalens fasad åt Kungsgatan är oförändrad. Den har karaktär av ett senmedeltida, tyskt gilleshus med gaveln vänd mot gatan och fönsterpartier i gotisk stil. Det putsade fältet innehåller kristna symboler och de svenska tre kronorna.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL