foto najaden 4

Najaden 4 - 5

Villa från tidigt 1900-tal ritad i nationalromantisk stil av en av samtidens mest kända  arkitekter i Sverige. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Privatbostad uppförd 1908 – 1909 efter ritningar av arkitekt Lars Israel Wahlman som bland annat ritat Tjolöholms slott i Halland och Engelbrektskyrkan i Stockholm. Stilen anknyter till rustik nationalromantik med varierade paneler och fönster delade i flera små rutor. Inspirationen kommer från äldre svenska allmogebyggnader. Det så kallade säteritaket var vanligt på herrgårdar i slutet av 1600-talet. De dekorerade cirklarna är ursprungliga.

Byggherre var doktor Göran Wijkmark, regementsläkare vid Västgöta-Dals regemente och mellan 1878 och 1900 provinsialläkare i Trollhättan. 1970 köptes fastigheten av Odd Fellow.

Senast granskad 2014-11-10 av CLASBEN