foto najaden 4

Najaden 4 - 5

Villa från tidigt 1900-tal ritad i nationalromantisk stil av en av samtidens mest kända  arkitekter i Sverige. 

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Privatbostad uppförd 1908 – 1909 efter ritningar av arki-tekt Lars Israel Wahlman som bland annat ritat Tjolö-holms slott i Halland och Engelbrektskyrkan i Stockholm. Stilen anknyter till rustik nationalromantik med varierade paneler och fönster delade i flera små rutor. Inspira-tionen kommer från äldre svenska allmogebyggnader. Det s. k. säteritaket var vanligt på herrgårdar i slutet av 1600-talet. De dekorerade cirklarna är ursprungliga.

Byggherre var dr Göran Wijkmark, regementsläkare vid Västgöta-Dals regemente och mellan 1878 och 1900 provinsialläkare i Trollhättan. 1970 köptes fastigheten av Odd Fellow.

Senast granskad: 2014-11-10 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)