foto näcken 5

Näcken 5 Nordkap

Trollhättans troligen äldsta bevarade hus. Uppfört vid tiden kring 1750 för att brukas som gästgiveri. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gästgivaregård uppförd av Gilius Hillerström omkring 1750. Ett för sin tid stort hus i Trollhättan där annars bebyggelsen bestod av mindre stugor för arbetarna vid kvarnar och sågar. Gästgiveriet upphörde 1795 och byggnaden blev privatbostad. 1870 inreddes vindsvåningen och frontespisen tillkom. Exteriören ändrades efter tidens ideal till så kallad schweizerstil med profilerade taktassar med konsoler, figursågad list vid takutsprången samt ett brett gördelband med blinderingar.

Vid denna tid fick byggnaden benämningen Nordkap, troligen av läget på en mot älven utskjutande bergklack. Huset anses vara Trollhättans äldsta bevarade byggnad.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL