foto Juno

Juno 7

Folkets Hus i Trollhättan mellan 1936 och 1988. Uppfört av arbetarrörelsen för dess behov men även för dans och teater.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den 11:e oktober 1936 invigdes Folkets Hus. Ett eget hus hade länge varit angeläget för arbetarrörelsen. Huset innehöll två samlingssalar varav en med scen, fackföreningsexpeditioner, kafé, fyra affärslokaler och fem lägenheter. Arkitekt var Johan Jarlén, Göteborg, som även ritat Trollhättans enda landshövdingehus i kvarteret Järven på Tingvallaområdet.

Huset är utfört i nationalromantisk stil med bruna, släta, sparsamt dekorerade tegelfasader och med en stramt utformad portal huggen i granit. Den gula tegelbyggnaden utefter Olof Palmes gata är en tillbyggnad som stod klar 1954 och är ritad av arkitekt Gunnar Gräslund.

Senast granskad 2014-11-10 av GUNHAL