foto Bore

Bore 10

Byggnaden stod klar 1896. Från början var det apotek och postkontor i bottenvåningen. Fasaden har detaljer hämtade från medeltida arkitektur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Historik

När Carl Axel Leth 1894 tog över privilegiet som apotekare i Trollhättan lät han påbörja detta hus som stod klart 1896. Till höger om ingången låg apoteket och till vänster ett postkontor. Arkitekt var Lars Kellman, först verksam i Skövde med bland annat Hotell Billingen och från 1891 i Borås med många olika uppdrag i Västsverige.

Fasaden har en varierad tegelarkitektur accentuerad med detaljer av grå kalksten. Här återfinns influenser från äldre byggnadsstilar: tvåfärgade fönstervalv från morisk arkitektur i både romansk och gotisk form, en romansk blindarkad under takgesimsen och medeltida trappgavlar och torn.

Senast granskad 2019-03-19 av CLABEN