foto Bore

Bore 10

Byggnaden stod klar 1896. Från början var det apotek och postkontor i bottenvåningen. Fasaden har detaljer hämtade från medeltida arkitektur.

Person
ByggnadsantikvarieMats Ronnevik 0520-49 76 41
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Historik

När Carl Axel Leth 1894 tog över privilegiet som apotekare i Trollhättan lät han påbörja detta hus som stod klart 1896. Till höger om ingången låg apoteket och till vänster ett postkontor. Arkitekt var Lars Kellman, först verksam i Skövde med bl. a. Hotell Billingen och från 1891 i Borås med många olika uppdrag i Västsverige

Fasaden har en varierad tegelarkitektur accentuerad med detaljer av grå kalksten. Här återfinns influenser från äldre byggnadsstilar: tvåfärgade fönstervalv från morisk arkitektur i både romansk och gotisk form, en romansk blindarkad under takgesimsen och medeltida trappgavlar och torn.

Senast granskad: 2014-10-07 | av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)