foto svan 9

Svan 9

Arbetareföreningens hus

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1867 grundades Trollhättans arbetareförening, sprungen ur den framväxande industrialismen. Samma år började föreningen försäljning av baslivsmedel vilket var början till Sveriges äldsta existerande konsumtionsförening. 1873-1875 uppförde föreningen denna byggnad, delvis på ett befintligt magasin. Bottenvåningen innehöll bland annat handelsbod och bibliotek. På övervåningen finns samlingssalen med scen bevarad. På gården fanns uthus och bodar.

Byggnaden är utförd i s. k. schweizerstil med liggande fasspontpanel och stående locklistpanel som avslutas med spetsar. Detta utförande är vanligt i Trollhättan på trähus från denna tid.

Senast granskad 2015-05-19 av GUNHAL