Lextorpsskolan

Lextorpsskolan ligger i sydöstra delen av Trollhättans Stad. Skolan är en F-6 skola inklusive fritidshem. På vår skola finns ca 340 elever.

Personer
Enhet Lextorpsskolan Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan Fritids Örnen: 0520-49 64 05, Fritids Falken: 0520-49 69 63, Fritids Tärnan: 0520-49 74 27

Öppettider

Fritidshemmen Örnen, Tärnan och Falken har öppet 05:30-18:30 

Samverkan

Lextorpsskolan lägger stor vikt vid samverkan med både elever och föräldrar. Föräldrarepresentanter finns i de flesta klasser. På skolan finns både elev- och föräldraråd. Tveka inte att höra av dig till rektor om du har frågor eller synpunkter. 

Elevhälsa

Kurator F-3: 
Nathalie Kivinen
Tel. 0520-49 54 36
Nathalie.kivinen@trollhattan.se

Kurator 4-6:
Ivan Esho
Tel. 0520-49 56 21
Ivan.esho@trollhattan.se

Skolpsykolog
Anders Larsson
Tel. 0520-49 77 94
anders.e.larsson@trollhattan.se

Specialpedagoger
Marie Qvist
Tel. 0520-49 72 65
marie.qvist@trollhattan.se

Linda Hultbrand
Tel. 0520- 49 58 53
Linda.hultbrand@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Marjut Bäckström, Tel. 0520-49 59 90
marjut.backstrom@trollhattan.se

Övriga kontaktuppgifter

Områdesassistent: 

Jenny Zetterström
Tel: 0520 - 49 71 88

Sjukanmälan

Sjuk- och frånvaroanmälan görs varje skoldag före kl 08:00 för att säkerställa rutinerna vid elevfrånvaro. Anmälan kan göras via www.skola24.se eller via Skola24 mobil-app, eller på följande telefonnummer: 

Svenska: 0515-436 14
Arabiska: 0515-777 113
Somaliska: 0515-777 116
Albanska: 0515-777 112
Engelska: 0515-777 114
Pashto: 0515-777 115

Skolexpedition

0520-49 72 28

Personalrum

Bemannat 07.45- 08.15

Fritidsavdelningar

Falken

Tel. 0520-49 69 63

Tärnan

Tel. 0520-49 74 27

Örnen

Tel. 0520-49 64 05

Senast granskad 2019-08-22 av Andreas Gleisner