Vackra blommor i tårtan på Karl-Johans torg under Trollhättans 100-årsjubileum.

Lista över parker

Nedan hittar du alla parker som finns i Trollhättan, sorterade efter området de ligger i. Tryck på respektive område för att få kort information om området och en lista på parkerna som finns. Klicka sedan på namnet till den park du vill veta mer om.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Björndalen ligger på den västra sidan av älven och är en av Trollhättans yngsta stadsdelar. Området växte fram under 1980-talet.

Centrala staden omfattar området från älven upp till Drottninggatan samt från järnvägen till Innovatumområdet. Centrala staden är den absolut folktätaste delen av staden.

Betty Backs Park

Drottningtorget

Järnvägsparken

Kanaltorget

Karl Johans torg

Kungstorget

Polhemsplatsen

Spikön och Mossberget

Dannebacken är beläget i Trollhättans östra del. Kommunens idrottsarena Edsborg ligger i anslutning till området.

Halvorstorp är beläget i Trollhättans östra del. Halvorstorp har som helhet en ganska blandad småhusbebyggelse, mest bestående av villor.

Hjortmossen ligger i anslutning till Centrala staden österut. Hjortmossen växte fram under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.

Dahllöfs park

Hjortmosseparken

Hjulkvarn, som även kallas Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter.

Hjulkvarnelund

Karlstorp ligger strax söder om centrum. Merparten av bebyggelsen är från första halvan av 1960-talet. Tidigare låg lasarettet i det här området.

Kronogården är beläget 2 km sydost om stadens centrum och byggdes på 1960-talet. Kronogården har ett tydligt markerat stadsdelscentrum, Kronogårds torg, vilket är typiskt för 60-talets stadsplanering.

Klockareparken

Kronogårdsparken

Lantmannaparken

Källstorp är beläget på västra sidan av älven mellan Strömslund och Björndalen. Stadsdelen hör historiskt samman med Strömslund. Området präglas av småskalig och ganska spridd bebyggelse.

Lextorp är beläget i södra utkanten av Trollhättan. Stadsdelen började växa fram i början av 1970-talet och större delen av dagens bebyggelse var klar i början av 80-talet.

Norra Björke är ett småhussamhälle med inslag av flerbostadshus beläget 17 km öster om Trollhättan.

Olidan är beläget precis vid Göta Älv nedanför vattenfallen. Ett av Trollhättans två vattenkraftverk finns här.

Insikten

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus.

Offerhällsparken

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle.

Skoftebyn är beläget i södra Trollhättan. Skoftebyn växte från början fram utan planering och samordning. Området hade då en stark koppling till industriområdet Nohab.

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL).

Berghemsparken

Stavre är beläget i Trollhättans östra del. Den äldsta delen av Stavre var bebyggd redan för mer än 100 år sedan och låg avskilt från det som då var Trollhättan.

Strömslund är en högt belägen stadsdel på västra sidan av Göta Älv mitt emot centrum. Strömslund är Sveriges äldsta planlagda område för arbetarbostäder. Den stolta historian präglar andan i stadsdelen.

Forngården

Sylte är den sydligaste stadsdelen i Trollhättans tätort. Stadsdelen kom till under en dryg femårsperiod vid 1970-talets början, en av Trollhättans mest betydande expansionsperioder.

Tingvalla är beläget i centrala Trollhättan. Området består till stor del av bostäder från 1940 och 1950-talen. En del hus är kraftigt förändrade men andra har en idag arkitektonisk klass.

Bergslagsparken

Dicksonplatsen

Djupebäcksplatsen

Maria Alberts park

Torsred är beläget på västra sidan av Göta Älv och hör nära samman med Strömslund. Området består huvudsakligen av äldre blandad villabebyggelse.

Upphärad är ett samhälle i södra delen av Trollhättans kommun, beläget ca 20 km från centrum. Samhället är uppbyggt kring den numera nedlagda järnvägsstationen på Bergslagsbanan.

Velanda är ett samhälle som är beläget ca 8 km söder om Trollhättans centrum. Samhället växte fram kring en numera nedlagd station på Bergslagsbanan. Idag är Velanda ett utpräglat villasamhälle.

Väne-Åsaka är ett samhälle beläget 10 km öster om Trollhättans centrum. Det är ett utpräglat småhussamhälle.

Senast granskad 2016-11-30 av Yvonne Ström