Bilden föreställer tre personer i en park som spelar plockepinn. Till vänster i bild står en man iklädd svart t-shirts och gråa byxor och böjer sig ned för att ta tag i en pinne. I mitten står en man i grå t-shirt och beiga byxor. Till höger i bild står en kvinna med röd blus och blåa jeans. Samtliga personer ler och de ser ut att ha roligt. Foto: Andreas Olsson

Trollhättans parker

Nedan hittar du alla parker som finns i Trollhättan! (sidan uppdateras)

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilden föreställer ingången till Betty Backs park. Bilden är tagen från gångstråket. Underlaget är tegelsten. På båda sidorna av gångstigen finns stora öppna ytor med gräsmatta. I förgrunden står två stora krukor med blommor av olika slag. Gula, svarta, rosa och gröna. Bilden är tagen på sommaren och solen skiner.

Betty Backs park

Plats för möte och avskildhet.

Bergslagsparken

Bergslagsparken ligger i nära anslutning till Trollhättans resecentrum och fungerar som ett förlängt väntrum och en välkomnande park.

Bilden föreställer Dahllöfs park. Parken är formad som en rektangel och fotografiet är taget från ena kortsidan. I förgrunden till vänster i bild är en rabatt belägen. Det är flera olika typer av blommor och buskar i rabatten, blommorna är lila och rosa och buskarna skiftar i olika typer av grönt. Till höger i bild är en grön välklippt häck och ur denna växer två stora träd. I bakgrunden finns en stor öppen yta med gräs. Det finns även tre bänkar. Till vänster i bakgrunden syns en volleybollplan.

Dahllöfs park

Dahllöfs park ligger sydväst om stadshuset. En park med ytor för spel och lek!

Foto över parkyta inramad av kastanjer och flerbostadshus

Djupebäcksplatsen

Djupebäcksplatsen omges av flerbostadshus i öppna och luftiga kvarter, vilket också speglas i parkens utformning.

Vy över Drottningtorget visar träd och vattenspel

Drottningtorget

Vårt nya, fina Drottningtorg är den centrala mötesplatsen där du kan njuta av prunkande planteringar, fontänen och vattenspelet i skuggan under det stora trädet sommartid.

Bilden föreställer en rött hus med vita knutar. Runt om huset växer blommor av olika sorter i lila och rosa.

Forngården

På Forngården finns redskap och byggnader från gamla Trollhättan. Forngården ligger precis vid utkanten av Strömslund.

Bilden föreställer en gångväg i Hjortmosseparken. Kortet är taget av en person som står på en asfalterad gångväg som löper genom hela bilden. På sidorna syns mycket grönska. Det är soligt på bilden och den utstrålar värme. Bilden är tagen på våren och grönskan är i full blom.

Hjortmosseparken

Hjortmosseparken är det största grönområdet i centrum. Parken används flitigt för lek och motion. Parken har karaktären av en naturpark.

Bilden föreställer en park. I bakgrunden finns bänkar som står i en halvcirkel. Över bänkarna finns ett tak byggt i trä. I förgrunden är en grusgång belägen. På båda sidor grusgången finns det gräsmattor. Till vänster i bild står ett stort ståtligt träd.

Hjulkvarnelund

En underbar ekhage. Det är resterna av den ekskog som en gång i tiden täckte hela staden. Idag är det ett vackert rekreationsområde med plats för lek och idrott.

Bilden föreställer parken vid Insikten. Bilden är tagen i fågelperspektiv. Till höger i bild syns en stor grön trädkrona. Till vänster i bild syns ett tak på ett lusthus och en stor trädkrona med rosa löv.

Insikten

Insikten ligger vid Energihuset Insikten i området Olidan.

Bilden föreställer en stor öppen yta med gräs och tre stora träd.

Järnvägsparken

Järnvägsparken har ett litet vattentorn som minner oss om ånglokstiden då lokens vattentankar fylldes här. Idag är tornets fasad renoverad och under dygnets mörka timmar lyser fasadbelysningen vackert.

Bilden föreställer tre stora krukor som står på fot. Krukorna är fulla med rosa blommor som väller ut över kanten. Bilden är tagen i soligt väder och förmedlar värme.

Kanaltorget

Kanaltorget - en mötesplats vid vattnet.

Bilden föreställer Karl Johans torg. I förgrunden syns en stor rabatt med flera olika sorters blommor i orange, gul, vitt och blått. I bakgrunden ser man statyn Den heliga Lågan och det gamla tingshuset.

Karl Johans torg

I folkmun kallas Karl Johans torg för Tårtan.

Klockareparken

Klockareparken är ett mindre park- och lekområde i stadsdelen Kronogården.

Bilden föreställer en fotbollsplan. Bilden är tagen från sidan. På gräsplanen spelar flera barn fotboll. I högra hörnet ser man hur ett litet barn tar sats och sparkar iväg bollen.

Kronogårdsparken

Kronogårdsparken är ett naturmarksområde i stadsdelen Kronogården.

Bilden föreställer 13 pallkragar på en grusplätt. I bakgrunden syns Oscarsskolan.

Kungstorget

Kungstorget är den enda offentliga parken i södra centrum. Parken omgivs av flerbostadshus med öppen struktur.

Bilden är tagen från en gångstig. Mitt i bild syns ett stort träd. Solen lyser bakom trädet och gör dess löv ljust ljust gröna. Gångstigen delar sig som ett V och längst stigen finns gräsmatta och en rabatt.

Maria Alberts park

Maria Alberts park är en central och grön park alldeles invid Högskolan Väst och bara en stenkast från butikerna i centrala staden.

Bilden föreställer en park. Bilden är tagen från en grusstig. På båda sidor stigen finns gräs. Till vänster i bild syns en stora buskar. Till höger i bild längs stigen står en stor tall.

Offerhällsparken

Offerhällsparken är en del av ett större grönstråk genom stadsdelen Sandhem.

Bilden föreställer ett stort hus i orange och brunt tegel. I förgrunden syns en stenstaty som sprutar vatten samt gråa parkbänkar.

Polhemsplatsen

Polhemsplatsen är ett litet torg i centrala Trollhättan. Många människor passerar dagligen denna plats, som ligger mellan Torggatan, Polhemsgatan och Kungsgatan.

Blommande träd på Spikön

Spikön och Mossberget

Spikön och Mossberget är en rad delvis smala öar, som ligger mitt i Trollhättekanal. Öarna binds samman av broar och genomgående gångstråk.

Senast granskad 2020-06-25 av Clara Bengtsson