Bilden föreställer ett stort hus i orange och brunt tegel. I förgrunden syns en stenstaty som sprutar vatten samt gråa parkbänkar.

Polhemsplatsen

Polhemsplatsen är ett litet torg i centrala Trollhättan. Många människor passerar dagligen denna plats, som ligger mellan Torggatan, Polhemsgatan och Kungsgatan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Polhemsplatsen kom till år 1917. Parken kallas Bakelsen i folkmun. Detta sägs vara som en motvikt till Karl Johans park som går under namnet Tårtan.

Under senare år har det lilla torget genomgått en förvandling då buskage och stora planteringar, som upplevdes skapa en känsla av otrygghet, har fått ge plats åt en öppnare yta med vacker granit och skiffer på marken. Polhemsplatsen känns numera modern och exklusiv i och med den nya markbeläggningen och de väl valda gröna inslagen i form av skogslönn, en välklippt Idegranshäck och Avenbok. Dessa gröna inslag samsas med vackra blommor under framför allt vår och sommar. Fontänen med det porlande vattnet i mitten av torget skapar lugn och harmoni mitt i stadens puls.

Hitta hit

Polhemsplatsen - Kartportalen 

Senast granskad 2020-08-12 av CLASBEN