Kronogårdsparken

Kronogårdsparken är ett naturmarksområde i stadsdelen Kronogården.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 I norra delen av parken finns det öppnare gräsytor. Närheten till Kronan med såväl kulturhus och skola som fritidsverksamhet innebär att parken har potential att bli en central mötesplats för invånarna i stadsdelen. 

Senast granskad 2016-11-25 av Yvonne Ström