Bilden föreställer en cykelväg som löper längst hela fotografiet. På cykelvägens båda sidor är det gräsmatta och stora träd.

Kronogårdsparken

Kronogårdsparken är ett naturmarksområde i stadsdelen Kronogården.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kronogårdsparken är centralt belägen i stadsdelen Kronogården. I norra delen av parken finns det öppna gräsytor för spel och lek. I Kronogårdsparken finns också en av stadens temalekplatser. Rymdlekplatsen hittar du precis vid Kronogårdshallen. Med närheten till Kronan med såväl kulturhus och fritidsverksamhet är detta en uppskattad och central mötesplats.  

Hitta hit

Kronogårdsparken - Kartportalen 

Bilden föreställer en lekställning. Lekställningen består av två olika hus med en loftgång i mitten. Det högra huset är grått och har olika bilder från rymden på sig. Detta hus har också en rutschkana. Det högra huset är formad som en raket. Raketen är orange. Bakom lekställningen syns trädkronor.

Rymdlekplatsen

På Kronogården i kvarteret Skördetröskan ligger Trollhättans rymdlekplats. Hit tar man sig lättast via Kronostigen, som är en asfalterad gång- och cykelväg. Om du åker bil, parkerar du lättast vid Kronans fritidsgård.

Senast granskad 2020-08-12 av CLASBEN