Betty Backs park

Plats för möte och avskildhet.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parken är ett populärt samlingsställe mitt i staden. Du kan ha picknick där, spela boule och lyssna på musikarrangemang.

Parken färdigställdes 1994. I kvarteret fanns tidigare bland annat en brandstation och Natanaelskyrkan.

Betty Back bodde en gång i en liten stuga som låg inom kvarteret. Hon sålde knäck till barn i grannskapet och var därför välkänd på orten. Hennes stuga finns bevarad, men är flyttad till Forngården.

I en skuggplantering, Woodlandet, hittar du en mängd spännande växter och planteringar. Du hittar en karta i högermenyn och beskrivningar av bland annat rödblommig hästkastanj, gingko, japansk magnolia, plataner, pimpernöt, kranskornell, turkisk ek, hybrid kejsarolvon mm.  

Park of fame

2007 bildades Park of Fame i Betty Backs park. Det lades plattor i stenläggningen med namn på personer som har gjort Trollhättan känt utanför kommunens gränser.

Skylten som står vid ingången till Park of Fame

Park of Fame

Park of Fame - trollhättebornas framröstade stjärnor.

Senast granskad 2016-11-30 av Yvonne Ström