Bilden föreställer Dahllöfs park. Parken är formad som en rektangel och fotografiet är taget från ena kortsidan. I förgrunden till vänster i bild är en rabatt belägen. Det är flera olika typer av blommor och buskar i rabatten, blommorna är lila och rosa och buskarna skiftar i olika typer av grönt. Till höger i bild är en grön välklippt häck och ur denna växer två stora träd. I bakgrunden finns en stor öppen yta med gräs. Det finns även tre bänkar. Till vänster i bakgrunden syns en volleybollplan.

Dahllöfs park

Dahllöfs park ligger sydväst om stadshuset. En park med ytor för spel och lek!

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

En yta av ca 30 x 75 meter närmast stadshuset är delad upp i tre delar.

Den ena sidan är en gräsyta med rumskaraktär. Den är avsedd som ett vistelserum för olika aktiviteter som picknick, lek eller bara avkoppling.

Den lämpar sig även som krocketplan där måtten är 14x24 m. I Dahllöfs park finns också stadens populära beachplan. Här kan man spela både beachhandboll, fotboll och volleyboll. 

Senast granskad 2020-07-03 av Clara Bengtsson