Bilden föreställer Dahllöfs park. Parken är formad som en rektangel och fotografiet är taget från ena kortsidan. I förgrunden till vänster i bild är en rabatt belägen. Det är flera olika typer av blommor och buskar i rabatten, blommorna är lila och rosa och buskarna skiftar i olika typer av grönt. Till höger i bild är en grön välklippt häck och ur denna växer två stora träd. I bakgrunden finns en stor öppen yta med gräs. Det finns även tre bänkar. Till vänster i bakgrunden syns en volleybollplan.

Dahllöfs park

Dahllöfs park ligger sydväst om stadshuset och är en perfekt park för spel och lek!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dahllöfs park är en yta av cirka 30 X 75 meter som är uppdelad i tre delar. Den ena delen är en gräsyta med rumskaraktär. Den är avsedd som ett vistelserum för olika aktiviteter så som picknick, lek eller avkoppling. Här finns flera parkbänkar och parkbord att slå sig ned på. Ta dig gärna en extra titt på det fina insektshotellet som tillkom våren 2020. I mitten av parken finns stadens beachplan. Här kan man spela beachhandboll, fotboll och volleyboll. Den sista och största delen av parken är en stor gräsyta som passar perfekt för kubb, brännboll och krocket. Dahllöfs park omringas av ståtliga björkar.  

Hitta hit

Dahllöfs park - Kartportalen 

Beachvolleybollplan.

Beachvolleyboll

I Trollhättan finns två beachplaner, en på stranden Phoenix på Öresjö badplats och en i Dahllöfs park i centrum.

Senast granskad 2020-08-04 av CLASBEN