Dahllöfs park

Dahllöfs park ligger sydväst om stadshuset. En park med ytor för spel, lek och mera stillsam samvaro.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

En yta av ca 30 x 75 meter närmast stadshuset är delad upp i tre delar.

Den ena sidan är en gräsyta med rumskaraktär. Den är avsedd som ett vistelserum för olika aktiviteter som picknick, lek eller bara avkoppling.

Den lämpar sig även som krocketplan där måtten är 14x24 m. På den andra sidan finns en grusyta med parkeringsplatser. I mitten finns en liten "finpark" med sittplatser och stora perennrabatter.

Senast granskad: 2016-11-25 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)