Insikten

Insikten ligger vid Energihuset Insikten i området Olidan.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parken består av två delar. Naturmarksdelen ligger bakom Energihuset ut mot vattnet och den mer parklika delen framför huset och runt utsiktsplatsen och linbanestationen.

Barn som leker med vattenlek och val i lekplatsen.

Vattenkraftens lekplats

Vattenkraftens lekplats ligger i en vacker omgivning mellan älven otämjda brus och kanalens lugna vatten. Vår vattenlek (öppet vår-höst) med pumpar, forsar och slussar och den 15 meter lång valen fylld med lekmöjligheter lockar fram utforskarlusten

Senast granskad 2016-11-30 av Yvonne Ström