Bilden föreställer en liten grusstig som löper bredvid en park. Till vänster i bild är det en stor öppen yta med tre träd och till höger är det buskar och träd.

Offerhällsparken

Offerhällsparken är en del av ett större grönstråk genom stadsdelen Sandhem.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parken består av två större delar. Den ena delen är främst naturmark samt en öppnare yta med en gräsmatta. På denna yta har det planterats så kallade födelseträd till barn födda under år 2013. Staden planterade då både silverlönn och bergskörsbär. Det finns flera exemplar av lite ovanliga träd på området, bland annat en stor hängbok, flera lärkar, tallar, ädelgranar samt flera fina exemplar av cypress .

I den nordvästra delen av parken finns det berghällar. En del är fornlämningar i form av hällristningar, så kallade offerhällar.

Hitta hit

Offerhällsparken - Kartportalen 

Bilden föreställer en hög lekställning med rutschkana och trappa. Precis bakom ställningen står två stora träd. I bild syns bara stammarna. Lekställningen är röd, gul och blå. Marken under är sand och i bakgrunden syns flera hus.

Lekplatsen i Offerhällsparken

Lekplatsen i Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Senast granskad 2020-08-14 av Clara Bengtsson