Bilden föreställer en park. Bilden är tagen från en grusstig. På båda sidor stigen finns gräs. Till vänster i bild syns en stora buskar. Till höger i bild längs stigen står en stor tall.

Offerhällsparken

Offerhällsparken är en del av ett större grönstråk genom stadsdelen Sandhem.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parken består av två större delar. Den ena delen är främst naturmark samt en öppnare yta med en gräsmatta. På denna yta har det planterats så kallade födelseträd till barn födda under år 2013. Staden planterade då både silverlönn och bergskörsbär. Det finns flera exemplar av lite ovanliga träd på området, bland annat en stor hängbok, flera lärkar, tallar, ädelgranar samt flera fina exemplar av cypress .

I den nordvästra delen av parken finns det berghällar. En del är fornlämningar i form av hällristningar, så kallade offerhällar.

Senast granskad 2020-06-16 av Clara Bengtsson