Bilden föreställer en liten grusstig som löper bredvid en park. Till vänster i bild är det en stor öppen yta med tre träd och till höger är det buskar och träd.

Offerhällsparken

Offerhällsparken är en del av ett större grönstråk genom stadsdelen Sandhem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Parken består av två större delar. Den ena delen är främst naturmark samt en öppnare yta med en gräsmatta. På denna yta har det planterats så kallade födelseträd till barn födda under år 2013. Staden planterade då både silverlönn och bergskörsbär. Det finns flera exemplar av lite ovanliga träd på området, bland annat en stor hängbok, flera lärkar, tallar, ädelgranar samt flera fina exemplar av cypress .

I den nordvästra delen av parken finns det berghällar. En del är fornlämningar i form av hällristningar, så kallade offerhällar.

Hitta hit

Offerhällsparken - Kartportalen 

Foto taget snett från höger på lekplatsen. Närmast i bild till höger är en sandlåda och till vänster ett bänkbord, därefter ett lågt klätterhus med rutschkana, bakom ser man en gungställning. Klätterhuset och gungställningen är blåa. Underlaget på lekplatsen är sand med gräs runtom, i bakgrunden finns tät skog.

Lekplatsen i Offerhällsparken

Lekplatsen i Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Senast granskad 2020-08-14 av CLASBEN