Kungstorget

Kungstorget är den enda offentliga parken i södra centrum. Parken omgivs av flerbostadshus med öppen struktur.

Person
ParkansvarigMikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Den kulturhistoriskt värdefulla före detta folkskolan Oscarsskolan ligger längs med parken. Det finns även en tillfällig förskola i parken.

Stora, friväxande tallar skapar höjd och karaktär åt parken. Sommaren 2016 bedrevs det stadsodling där för första gången.

Senast granskad: 2016-11-30 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)