Bilden föreställer 13 pallkragar på en grusplätt. I bakgrunden syns Oscarsskolan.

Kungstorget

Kungstorget är den enda offentliga parken i södra centrum. Parken omgivs av flerbostadshus med öppen struktur.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den kulturhistoriskt värdefulla före detta folkskolan Oscarsskolan ligger längs med parken. Det finns även en tillfällig förskola i parken.

Stora, friväxande tallar skapar höjd och karaktär åt parken. Sommaren 2016 bedrevs det stadsodling där för första gången.

Senast granskad 2020-06-16 av Clara Bengtsson