Fotografiet är en närbild på pallkragar som det odlas i. I bild syns bland annat sallad och spenat. I bakgrunden syns ett stort vitt hus.

Kungstorget

Kungstorget är den enda offentliga parken i södra centrum. Parken omgivs av flerbostadshus med öppen struktur.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Den kulturhistoriskt värdefulla före detta folkskolan Oscarsskolan ligger längs med parken. Det finns även en tillfällig förskola i parken.

Stora, friväxande tallar skapar höjd och karaktär åt parken. Sommaren 2016 bedrevs det stadsodling där för första gången.

Hitta hit

Kungstorget - Kartportalen

Bilden visar pallkragar med örtodlingar

Stadsodling

Tänk att få njuta av sina egenodlade grönsaker som vuxit fram mitt i stan. Att stadsodla är positivt ur flera olika aspekter - stadsbilden blir grönare, luften blir friskare, outnyttjade platser tas till vara på och du kan få din egen trädgård.

Senast granskad 2020-08-14 av Clara Bengtsson