Kanaltorget med blomsterdekoration

Kanaltorget

Kanaltorget - en mötesplats vid vattnet.

Person
ParkansvarigMikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Den gamla parkeringsytan byggdes om under åren 2005 och 2006.
Mellan parkeringsplatserna finns det nu ett litet torg som inramas med avenbokshäckar. 

Torget pryds av konstverket Flytande matta av Åsa-Maria Bengtsson och av granitskulpturen Sol ute – Stol inne av Ingemar "Lolo” Andersson.

 

Mosaikmatta i trappa vid kanalen i Trollhättan

Flytande matta

Kanaltorgets trappa pryds av konstverket Flytande matta av Åsa-Maria Bengtsson.

Konstverket "Sol ute - stol inne" i granit på Kanaltorget

Sol ute - Stol inne

Granitskulpturen Sol ute – Stol inne av Ingemar "Lolo” Andersson.

Senast granskad 2016-11-25 av Yvonne Ström