Klockareparken

Klockareparken är ett mindre park- och lekområde i stadsdelen Kronogården.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hojums begravningsplats ligger strax norr om parken och bildar tillsammans med Klockareparken ett större sammanhängande grönområde. Parken omges av flerbostadshus och en förskola.

Det dominerande inslaget i parken är en gräsyta. Innanför en häck finns det en stenlagd yta med bänkar.

Senast granskad 2020-06-17 av Clara Bengtsson