Forngården

Forngården är belägen på Strömslundssidan.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

I Forngården finns det bland annat en bronsåldersgrav, en klockstapel och byggnader med anor från 1700-talet.

Senast granskad 2016-11-25 av Yvonne Ström