Strömslund

Strömslund är en högt belägen stadsdel på västra sidan av Göta Älv mitt emot centrum. Strömslund är Sveriges äldsta planlagda område för arbetarbostäder. Den stolta historian präglar andan i stadsdelen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2016-11-25 av YVOSTR