Fotografiet är en närbild på en fontän i sten. I bakgrunden syns en gräsmatta och flera stora träd som står på rad.

Djupebäcksplatsen

Djupebäcksplatsen omges av flerbostadshus i öppna och luftiga kvarter, vilket också speglas i parkens utformning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Djupebäcksplatsen är en liten och öppen park som omringas av stora hästkastanjer. Kastanjerna är placerade så att de skapar fri sikt in och ut från parken. Under våren 2018 byggdes parken om till dess nuvarande form. I parkens ena hörn byggdes då en plattsatt sittyta med parkbänkar och vattenspel. Utmed den större gatan löper ett vacker staket och en rabatt med flera olika buskar och perenner. Med Djupebäcksplatsens stora gräsyta är det en perfekt plats för picknick och utomhusspel.

Hitta hit

Djupebäcksplatsen - Kartportalen 

Fotografiet är en översiktsbild över en park. Parken omringas av stora kastanjträd. Trädens krona är enorm. I förgrunden syns en gräsmatta och på den löper en smal och avlång rabatt med sommarängsblommor.
Fotografiet föreställer en blomma på nära håll. Blomman är lila.
Senast granskad 2020-08-05 av CLASBEN