Foto över parkyta inramad av kastanjer och flerbostadshus

Djupebäcksplatsen

Djupebäcksplatsen omges av flerbostadshus i öppna och luftiga kvarter, vilket också speglas i parkens utformning.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är en öppen park och utmed parkens alla tre sidor står en rad med större, äldre hästkastanjer. Kastanjernas placering skapar fri sikt in i och ut från parken.

Utmed parkens ena sida finns det en lågt friväxande häck i oregelbunden form. I de nischer, som skapas utmed häcken, står det parkbänkar. Det finns även en plattsatt sittplatsyta med ett plank som fond. Från denna plats kan man blicka ut över parken och resterna av en gammal vattenspegel.

Senast granskad 2016-11-29 av Yvonne Ström