Bilden föreställer en gångväg i Hjortmosseparken. Kortet är taget av en person som står på en asfalterad gångväg som löper genom hela bilden. På sidorna syns mycket grönska. Det är soligt på bilden och den utstrålar värme. Bilden är tagen på våren och grönskan är i full blom.

Hjortmosseparken

Hjortmosseparken är det största grönområdet i centrum. Parken används flitigt för lek och motion. Parken har karaktären av en naturpark.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

En viktig del av Hjortmosseparken är möjligheten till sport och motion. Det finns en multisportarena och ett utegym. Fina parkstigar inbjuder till såväl sköna promenader som joggingturer.

Hjortmosseparkens utegym träd i bakgrunden

Hjortmosseparkens utegym

I Hjortmosseparken finns ett utegym med sju olika stationer.

Senast granskad 2020-06-17 av Clara Bengtsson