Bergslagsparken

Bergslagsparken ligger i nära anslutning till Trollhättans resecentrum och fungerar som ett förlängt väntrum och en välkomnande park.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parken fick sin nuvarande utformning år 2000 i samband med att man rustade upp den. Formspråket är modernt samtidigt som det finns inslag av platsens historia i form av järnvägsräls.

Trots parkens relativt lilla yta, så är variationen mellan parkens olika platser och rum stor.Parken består av en större öppen gräsyta, ett mer skuggigt och skogsliknande parti , ett så kallat woodland, och flera större cykelparkeringsytor avsedda för cykelpendlare. Dessutom finns det ett litet torg för väntande resenärer.

Woodlandet i parkens södra del bildar tillsammans med ett par större träd en fond till den öppna gräsytan mitt i parken.

Senast granskad 2016-11-29 av Yvonne Ström