Bergslagsparken

Bergslagsparken ligger i nära anslutning till Trollhättans resecentrum och fungerar som ett förlängt väntrum och en välkomnande park.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parken fick sin nuvarande utformning år 2000 i samband med att man rustade upp den. Formspråket är modernt samtidigt som det finns inslag av platsens historia i form av järnvägsräls.

Trots parkens relativt lilla yta, så är variationen mellan parkens olika platser och rum stor. Parken består av en större öppen gräsyta, ett mer skuggigt och skogsliknande parti, ett så kallat woodland, och flera större cykelparkeringsytor avsedda för cykelpendlare. Dessutom finns det ett litet torg för väntande resenärer.

Woodlandet i parkens södra del bildar tillsammans med ett par större träd en fond till den öppna gräsytan mitt i parken.

Senast granskad 2020-06-18 av Clara Bengtsson