Fotografiet är ett foto över en park. I bildens vänstra hörn löper en stor rabatt med flera olika former av blommor och buskar i alla möjliga olika färger. Denna rabatt löper från fotots vänstra hörn till mitt i bild. Till höger i bild är det en gräsmatta. I bakgrunden syns grusgångar och flera stora gräsytor.

Bergslagsparken

Bergslagsparken ligger i nära anslutning till Trollhättans resecentrum och fungerar som ett förlängt väntrum och en välkomnande park.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Parken fick sin nuvarande utformning år 2000 i samband med att man rustade upp den. Formspråket är modernt samtidigt som det finns inslag av platsens historia i form av järnvägsräls.

Trots parkens relativt lilla yta, så är variationen mellan parkens olika platser och rum stor. Parken består av en större öppen gräsyta, ett mer skuggigt och skogsliknande parti, ett så kallat woodland, och flera större cykelparkeringsytor avsedda för cykelpendlare. Dessutom finns det ett litet torg för väntande resenärer.

Woodlandet i parkens södra del bildar tillsammans med ett par större träd en fond till den öppna gräsytan mitt i parken.

Hitta hit

Bergslagsparken - Kartportalen 

Bilden är en närbild över två rosa blommor. På båda blommorna sitter det bin.
Fotografiet är en närbild på rosa blomma. I mitten av blomman sitter en gul fjäril. Fotografiet är taget på sommaren och blommans färger riktigt lyser.
Senast granskad 2020-08-12 av CLASBEN