Bilden föreställer Slättbergsskolans huvudentré. Byggnaden är vit i grunden och har bruna partier i trä. Framför skolans entré finns det cykelställ och bakom skolan syns en klarblå himmel.

Slättbergsskolan

Slättbergsskolan har kunskap, kreativitet och musik som ledord. Skolan har elever från årskurs sju till nio och erbjuder musikprofil för elever som är intresserade av kreativitet och musikskapande i alla dess former.

Verksamhet

Slättbergsskolan

Hitta hit

Karlstorpsvägen 159B 461 52 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Slättbergsskolans profil är kunskap, kreativitet och musik. Skolan har nya lokaler, nya möbler, nya datorer och därmed alla förutsättningar till en modern och tidsenlig undervisning. Alla lektioner på Slättbergsskolan skall kännetecknas av studiero och trygghet.

Musikprofil

Skolans musikprofil lockar till sig elever från alla delar av staden och även från andra kommuner. Vår specialbyggda musiksal gör det möjligt att musicera och genomföra konserter på skolan.

Skolan har heltidsanställda mentorer som arbetar med att utveckla och stödja våra elever under hela skoltiden.

Eleverna från Hjortmosseskolan fortsätter sina högstadiestudier på Slättbergsskolan. 

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Elever poserar med instrument

Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 6.

Senast granskad 2022-12-06 av ANDGLE