Föräldragrupper

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla barn i centrum (ABC) – stärk barnets självkänsla och förebygg konflikter

De flesta föräldrar upplever vardagssituationer där relationerna sätts på prov. ABC ger dig som förälder eller annan viktig vuxen till barn 3–12 år verktyg att hantera dessa situationer och stärker relationen till barn.

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

bild på två barn och två vuxna som sitter i en sandlåda och skrattar.

CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training – riktar sig till föräldrar/anhöriga som har barn i ett missbruk.
Startar hösten 2023.

Musslan logotyp

Musslan

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom.

Bild på en pappa, mamma och barn som sitter i en soffa.

Trygga föräldrar

Ibland är det svårt att vara förälder. Trygga föräldrar är en kurs för dig med barn i åldrarna 12 - 18 år.

Bild på en lång skolkorridor. Till vänster i bild syns många jackor som hänger på krokar och skor som ligger på golvet.

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro är en föräldragrupp för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro i grundskolan.

Senast granskad 2023-07-07 av LINHER