Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Hur kan du hjälpa ditt barn vid en separation?

När föräldrar separerar påverkas barnen och denna grupp ska hjälpa föräldrar att utveckla ett stödjande föräldraskap. Välkommen till tre grupptillfällen med fokus på barnen.

Innehåll

  • Barns behov
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Föräldraskap

Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång. Grupptillfällena sker varje vecka på vardagseftermiddagar på Familjehuset. Det är separata grupper för föräldrar och det krävs inte att båda föräldrarna har anmält sig. Föräldragruppen vänder sig till föräldrar som bor i Trollhättans kommun.

Kursstarter måndag 28 september och tisdag 29 september 2020.

Anmälan och information

Innan föräldragruppen startar kontaktar gruppledarna varje deltagare per telefon och skickar hem inbjudan med aktuell information.

För anmälan eller mer information, ring eller skicka e-post till gruppledare Karin eller Anders. Det går också bra att fylla i nedanstående formulär.

Karin Uppström
0520-49 71 89
karin.uppstrom@trollhattan.se 

Anders Olsson
0520-49 56 07
anders.olsson@trollhattan.se

Då det kan vara svårt att nå oss ber vi dig att lämna ett meddelande med namn, nummer samt meddela att det gäller BiFF, så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.

Anmälan BiFF Vi vill anmäla oss till föräldragrupp BiFF
Personuppgifterna inom Trollhättans Stad behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Genom att anmäla/ansöka godkänner du att information du lämnar får lagras och bearbetas utifrån det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser. Du har rätt att begära utdrag av de behandlingar av personuppgifter som gäller dig samt begära rättelser på felaktiga uppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@trollhattan.se
Godkännande (Obligatoriskt fält)
Senast granskad 2020-09-07 av Cecilia Wilson