Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro är en föräldragrupp för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro i grundskolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolkorridor

Har du ett barn eller ungdom med hög skolfrånvaro och känner oro över det, då kan denna föräldrastödsgrupp vara något för dig.

Vi träffas vid fem tillfällen, varannan vecka, samt ett uppföljande tillfälle efter ca 5-6 månader. Gruppen leds av två behandlingssekreterare med inriktning skolfrånvaro. Varje tillfälle träffas vi kl 17:00-19:30 och fika ingår. Kursen är kostnadsfri.

Teman på träffarna är:

  • Kommunikation och relation
  • Barnet och familjen
  • Föräldrar
  • Psykisk ohälsa

Gruppstart

2022: Vecka 39

Mer information och anmälan

Daniel Sellén                                            
0520-49 56 29                                          
daniel.sellen@trollhattan.se                 

Stefan Karlsson
0520-49 56 58
stefan.karlsson@trollhattan.se

Familjehusets entré

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Ett par som håller varandra i händerna

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ger professionell samtalshjälp till par och familjer i kris och samlevnadssvårigheter.

Senast granskad 2022-08-19 av JENMAR