Bild på en lång skolkorridor. Till vänster i bild syns många jackor som hänger på krokar och skor som ligger på golvet.

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro är en föräldragrupp för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro i grundskolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du ett barn eller ungdom med hög skolfrånvaro och känner oro över det, då kan denna föräldrastödsgrupp vara något för dig.

Vi träffas vid fem tillfällen, varannan vecka, samt ett uppföljande tillfälle efter ca 5-6 månader. Gruppen leds av två behandlingssekreterare med inriktning skolfrånvaro. Varje tillfälle träffas vi kl 17:00-19:30 och fika ingår. Kursen är kostnadsfri.

Teman på träffarna är:

  • Kommunikation och relation
  • Barnet och familjen
  • Föräldrar
  • Psykisk ohälsa
  • Anknytning

Gruppstart

2023: Vecka 38 och vecka 41
Måndagar 17:00-19:30

Mer information och anmälan

Daniel Sellén                                            
0520-49 56 29                                          
daniel.sellen@trollhattan.se                 

Stefan Karlsson
0520-49 56 58
stefan.karlsson@trollhattan.se

Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp till par, föräldrar och familjer i kris- och samlevnadsfrågor i Trollhättan och Lilla Edet. Vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess. Detta innebär att vi inte för journaler och att du kan vara anonym om du vill.

Senast granskad 2023-12-05 av ANDGLE