Alla barn i centrum (ABC) – stärk barnets självkänsla och förebygg konflikter

De flesta föräldrar upplever vardagssituationer där relationerna sätts på prov. ABC ger dig som förälder eller annan viktig vuxen till barn 3–12 år verktyg att hantera dessa situationer och stärker relationen till barn.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barns relation till sina föräldrar är det som allra mest påverkar och bidrar till en positiv utveckling för barn. Goda relationer i familjen är ett skydd för barn mot påfrestningar i livet.

Utöver att stärka familjerelationer ger föräldraträffarna tips hur man som förälder och nära vuxen bättre kan möta utmaningar i vardagen. Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar. Varje träff är 2,5 timma, med 10-14 personer i gruppen.

Det startar nya kurser regelbundet under året. 

Materialet är framtaget av Ipsykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi på Karolinska Institutet.

 

Träffarnas innehåll

Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan träffarna får man öva med barnen hemma för att få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – VISA KÄRLEK Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

 
 
 

Röster från personer som gått ABC föräldraträffar

 

– Jag har blivit mer närvarande i min föräldraroll.

– Jag har blivit mindre fostrande och jag har mer kul med mina barn. Mitt behov av kontroll har minskat sedan jag påbörjade ABC utbildningen.

– Jag har lärt mig att använda mig av att ta 3 andetag vid triggande situationer.

– ABC har stöttat mina egna idéer, vilket är hjälpsamt i vardagen.

– När jag kommer hem efter en stressig hämtning på förskolan har vi lagt in en barnfokuserad stund efter hemkomst. 

 
Senast granskad 2024-01-19 av HANSJO