Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Person
Enhetschef Gerd Holmgren 0520-49 50 70
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Det fysiska våldet är ofta kombinerat med olika former av psykiskt och sexuellt våld.

Vi kan hjälpa dig att hitta vägen ut ur våldet.

Du kan vara anonym, inga avgifter tas ut, inget registreras eller journalförs. Vi vänder oss även till dig som blivit utsatt för våldtäkt, hedersrelaterad problematik samt människohandel för sexuella ändamål.

Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld som till exempel:

 • hot och nedsättande kommentarer?
 • knuffar, sparkar, slag?
 • svartsjuka och kontroll?
 • isolering eller blivit nedtryckt?
 • sex mot din vilja?
 • kränkningar och hot på sms, på nätet eller på annat sätt?
 • utsatt för hedersproblematik?
 • begränsad och kontrollerad av din familj/partner?
 • för människohandel för sexuella ändamål?

På samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. Vi erbjuder även skyddat boende vid behov.

Vi har både individuella samtal och gruppverksamhet.

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 54 00
frittfranvald@trollhattan.se

Har du tappat kontrollen över din ilska någon gång som till exempel:

 • hotat, uttalat nedsättande kommentarer?
 • knuffat, sparkat, slagit?
 • begränsat eller kontrollerat din familjs/partners liv?
 • påtvingat dig sex?
 • trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?
 • upplevt svartsjuka?

På samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld.

Vi har både individuella samtal och gruppverksamhet.

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 58 58
frittfranvald@trollhattan.se

Kontaktformulär

Vill du att samtalsmottagningen kontaktar dig? Fyll i formuläret, så hör vi av oss.

Fyll i kontaktformulär

knappVIN.png

 

Handlingsplan

Handlingsplan
- Arbete för kvinnofrid och mot våld i
nära relationer

 

 

Enheten mot våld i nära relationer på Facebook

 

 

Två äpplen på en hög med böcker

Informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner rapporter, trycksaker och handböcker inom området våld i nära relation.

Logotyp HBTQ-certifiering

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Vuxenstödsteamet, Samtalsmottagningen Kraften och Fältenheten är HBTQ-certifierade verksamheter.

Logotype "Jag vill vet"

Webbplats för barn och unga som utsatts för brott

Nu har Brottsoffermyndigheten skapat webbplatsen www.jagvillveta.se riktad direkt till barn och unga med stöd och tips.

Panik - dölj ditt besök

Får du panik av att någon kanske ser vad du gör på Internet? Allt du gör sparas i webbläsarens historik. Om du av någon anledning inte vill att någon ska kunna se att du har varit på Trollhättans Stads webbplats kan du dölja ditt besök.

Relaterad information

Välj att sluta - Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar. 020-555 666.

Servicedeklarationer för Enheten mot våld i nära relationer

Senast granskad 2019-06-24 av Katarina Loodh