Logotype "Jag vill vet"

Webbplats för barn och unga som utsatts för brott

Nu har Brottsoffermyndigheten skapat webbplatsen www.jagvillveta.se riktad direkt till barn och unga med stöd och tips.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Webbplatsen har skapats på uppdrag av regeringen. Minikampanjen genomförs av samtliga aktörer inom Operation Kvinnofrid tillsammans med majoriteten av kommuner i Stockholms län.

Syftet är att sprida kunskap bland barn och unga, och alla som jobbar med barn- och ungdomsfrågor, om det material som finns på www.jagvillveta.se – och vad det kan användas till.

Besök hemsidan Jag vill veta: www.jagvillveta.se

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU