Två äpplen på en hög med böcker

Informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner rapporter, trycksaker och handböcker inom området våld i nära relation.

Person
Enhetschef Gerd Holmgren 0520-49 50 70
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Tjej som gömmer sig bakom sina händer

Informationsblad riktat mot personer som utsatts för våld i nära relationer

Informationsblad riktat mot personer som utsatts för våld i nära relationer på nio språk.

Slå en tjej

Informationsblad riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer

Informationsblad riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer på nio språk.

Senast granskad 2021-03-24 av Cecilia Wilson