Bro över älven i dimma

Samverkan mot våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relation arbetar genom personalgrupper inom de olika samverkande myndigheterna för att stärka kunskapen kring våld i nära relationer, trafficking samt hedersrelaterat våld, i sin helhet och ur ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Person
Enhetschef Gerd Holmgren 0520-49 50 70
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Genom metodutveckling, seminarier, nätverksutbyte samt utbildningsinsatser, till exempel Kvinnofridsinstruktörsutbildningar, ökar kunskapen i dessa frågor ute hos personal på fältet som möter våldsutsatta, våldsutövare och barn i vardagen.

Enheten mot våld i nära relation har som ambition att öka samarbetet med andra kommuner för att stärka det enskilda skyddet för våldsutsatta personer. Detta inkluderar även arbetet med barn och förövare.

Vi erbjuder:

  • Mentorskap och handledning.
  • Utbildning, föreläsningar och information.
  • Metodutveckling inom verksamheter.
  • Hjälp och stöd i framtagande av metodikmaterial.
  • Video- och referensbibliotek med facklitteratur kring relationsbetingat våld.

På Enheten mot våld i nära relation arbetar erfaren personal med lång erfarenhet av att arbeta med relationsbetingat våld.

Om du har frågor och funderingar, eller behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig!

"Våga se - våga fråga"
Två äpplen på en hög med böcker

Informationsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner rapporter, trycksaker och handböcker inom området våld i nära relation.

Relaterad information

Kvinnofridsgrupp

Senast granskad 2021-03-24 av Cecilia Wilson