Logotyp Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott.

Person
Teamledare Maria Blomgren Rydell 0520-49 58 10
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Målgruppen för Barnahus Fyrbodal är barn- och ungdomar i åldern 0-18 år som man misstänker har varit utsatta för

  • våld i nära relation
  • alla former av sexuella övergrepp
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • sexuell exploatering

Syftet med Barnahus Fyrbodal är att stärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar. Vi strävar efter att ha ett heltäckande professionellt omhändertagande av de som kommer till oss.

Arbetar du med barn och ungdomar och vill ha råd och stöd?

Personal från myndigheter eller olika verksamheter kan kontakta samordnare/barnahussekreterare i frågor som rör den aktuella målgruppen.

Vi hjälper er med konsultativt stöd och utbildning. Du har möjlighet att konsultera Barnahus Fyrbodal i ärenden där det finns misstanke om brott mot barn. En telefonrådgivning kan resultera i att en blir erbjuden att komma till Barnahus Fyrbodal för konsultation. Vi på Barnahus Fyrbodal har spetskompetens på området och ställer gärna upp med rådfrågning och konsultation när det finns misstanke om brott mot barn. 

Om du vill göra en orosanmälan

Vänd dig till respektive socialkontor i din kommun eller stad om du vill göra en anmälan.

Om du vill göra en polisanmälan vänd dig till polisen på telefon 11414 eller besök din närmaste polisstation. Vid akuta situationer ring 112.

Barnahus Fyrbodal konsultativt samråd

På det konsultativa samrådet tas alla anmälningar upp från respektive socialtjänst inom barnahusets målgrupp. Där finns personal från samverkande kommuner och traumateamet BUP. Innan en socialanmälan tas upp på ett konsultativt samråd är en första skyddsbedömning gjord av socialtjänsten. Ärendena dras avidentifierade på samråden. Myndigheterna har sedvanlig sekretess. Vid samråden föredrar initierande myndighet ärendet och dess frågeställningar.

Barnahus Fyrbodal rättsliga samråd

När en polisanmälan är gjord samplaneras det på det rättsliga samrådet utifrån åklagarens direktiv angående hämtning av barn till barnförhör och eventuellt läkarundersökning. Planering av socialtjänstens insatser sker. Barnets eller närståendes behov av krisstöd säkerställs. Till Barnahus Fyrbodal kommer alla polisanmälningar som tillhör målgruppen. Vid samråden föredrar initierande myndighet ärendet och dess frågeställningar.

Kontakta oss på Barnahus Fyrbodal

Trollhättan

0520-49 56 55

0520-49 67 08

Hitta oss: Vi finns längst upp i polishuset i Trollhättan, Klintvägen 2.

Karta till Barnahus Fyrbodal i Trollhättan

Uddevalla

0522-69 68 43
Hitta oss: Vi finns på Junogatan 9, Uddevalla.

Åmål

0532-174 36

Hitta oss: Vi finns på Västerlånggatan 22, Åmål.

Om du behöver komma i kontakt med socialtjänsten utanför arbetstid

Socialjouren Fyrbodal: 0522-69 74 44
Tillhör du Lilla Edets kommun hänvisas du till Göteborgs social jour: 031-367 90 00

BUP via sjukvårdsupplysningen: 1177

Polisen: 114 14

Två äpplen på en hög med böcker

Dokument för Barnahus Fyrbodal

Här har vi samlat dokument och annan information som är intressant.

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Målgrupp 10-26 år. Både yrkesverksamma och utsatt kan ta kontakt med oss. Måndag-fredag 8.00-16.30.Telefon 0520-49 68 08. 

Utvärdering av konsultationer och samråd

På denna sida hittar du utvärderingsformulär efter genomförd konsultation eller samråd på Barnahus Fyrbodal.

Barnkonferens 2019

Här kan du hitta presentationsmaterial från Barnkonferensen 2019.

Barnkonferens 2018

Här kan du hitta presentationsmaterial från Barnkonferensen 2018.

Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Samråd

På denna sida registrerar personal på Barnahus Fyrbodal de samråd som genomförts.

Senast granskad 2021-03-24 av Cecilia Wilson