Barnförhör

Information inför barnförhör.

Barnahus är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn och unga som misstänks vara utsatt för till exempel fysisk våld i nära relation, hedersrelaterad brottslighet och sexualbrott. Myndigheterna samverkar för att bättre kunna ge barn och unga den hjälp de behöver i rättsprocessen.

Teknikrum Barnhus Fyrbodal
Förhörsrum Barnhus Fyrbodal
Barn i ring

Barn och ungdom

Mer information till dig som är barn eller ungdom

Barn och ungdom

Mamma och två barn ute på hösten

Förälder

Information till dig som är förälder.

Förälder

Bro över älven i dimma

Trygghetsperson / medföljare

Mer information till trygghetsperson / medföljare.

Trygghetsperson / medföljare

Senast granskad 2022-10-03 av CECWIL