Barn och ungdom

Information till dig som är barn eller ungdom.

När kommer barn och ungdomar till Barnahus Fyrbodal?

Till Barnahus Fyrbodal kommer du som är barn eller ungdom för att få hjälp när du blivit utsatt för till exempel misshandel av din förälder, upplevt våld i familjen eller blivit utsatt för sexuella övergrepp.   

Vad händer när ett barn kommer till Barnahus Fyrbodal?

Barn kommer tillsammans med en trygghetsperson vilket är en person känd för barnet och ofta är personen en personal från till exempel skola eller förskola, men det kan också vara en förälder.

När barn kommer till Barnahus Fyrbodal möter en person från polisen barnet. Personen från polisen är utbildad att prata med barn och kallas barnförhörsledare. Därefter kommer barnet få träffa barnförhörsledaren och få möjlighet att berätta om något som har hänt och hur barnet har det hemma. Det kallas för förhör.

Är barnet under 15 år kommer samtalet att spelas in och det för att barnet inte ska behöva närvara vid en eventuell rättegång. Barnet pratar ensam med barnförhörsledaren. I ett angränsande rum sitter åklagare, socialsekreterare, barnets jurist och eventuellt en psykolog och kan höra och se vad barnet berättar. Trygghetspersonen som följer med barnet till Barnahus sitter i väntrummet under förhöret och hör inte vad barnet berättar.

Vad händer efter förhöret?

Barnet åker antingen tillbaka till skolan, hem eller med socialtjänsten. Polisen kommer berätta för föräldrarna att barnet har varit på barnförhör och socialtjänsten kommer prata med barn och föräldrar.

Senast granskad 2022-09-28 av CECWIL